MENU

Úvod

Bohoslužby

Kostel sv. Víta

Sv. Vít

Pamětní kniha

Akce

Fotogalerie

KontaktNavštivte:
KH biskupství

DCŽM Vesmír

Rádio Proglas

Abeceda víry

Katolik

Pastorace

Liturgie

OÚ Častolovice

SP Častolovice© 2014 M + J
 
    

Svatý Vít


                    Patrom našeho kostela svatý Vít (latinsky Vitus „veselý, živý“)
                    pocházel pravděpodobně ze Sicílie. Narodil se kolem r. 297
                    a zemřel jako mučedník kolem r. 304. Podle legendy byl Vít
                    synem bohatého pohanského Sicilana jménem Gelas, jeho
                    kojná a učitel jej však tajně vychovávali křesťansky. Chlapci
                    mělo být sedm let, podle některých legend dvanáct, když se
                    vše prozradilo. Odmítl se vzdát své víry a byl prý na příkaz
                    samotného císaře Diokleciána se svými vychovateli nejprve
                    vařen v kotli s olejem, poté předhozen lvům, a když oboje
                    přestáli bez úhony, nakonec sťat.

                    Úcta k němu je prastará už od 5. století, ale o jeho životě
                    nemáme spolehlivé zprávy. Část jeho ostatků, konkrétně
                    rameno, dostal sv. Václav a uložil ho v hlavním pražském
                    kostele, nesoucím jeho jméno. Další jeho ostatky - hlavu
                    přinesl do Prahy Karel IV. a to r. 1355 z Pavie.

                    Svatý Vít je uctíván jako patron herců, komediantů, tanečníků,
                    epileptiků a také rybářů,ochránce před bleskem či očními
                    chorobami. Je mimo jiné patronem Čech,Prahy a Saska.
                    Je podle něj pojmenováno množství míst v Rakousku
                    a Bavorsku. Sv. Vít je velmi ctěn také v Srbsku.

;                    Svatý Vít bývá znázorňován jako chlapec (někdy poněkud
                    starší, než by odpovídalo jeho skutečnému věku) v bohatém
                    odění, v ruce s palmovou ratolestí jako znakem mučednictví,
                    často též s kotlem, kohoutem či lvem.


                    Svátek sv. Víta slaví katolická církev 15. června,
                    pravoslavná církev pak 28. června.
Aktualizováno
12. července 2014