MENU

Úvod

Bohoslužby

Kostel sv. Víta

Sv. Vít

Pamětní kniha

Akce

Fotogalerie

KontaktNavštivte:
KH biskupství

DCŽM Vesmír

Rádio Proglas

Abeceda víry

Katolik

Pastorace

Liturgie

OÚ Častolovice

SP Častolovice© 2014 M + J
 


Farní grilování


2. září 2017Přivítání P. Ondřeje Kunce - 6. 8. 2017Rozloučení s P. Arnoštem Jílkem - 23. 7. 2017

Noc kostelů – 9. 6. 2017V letošním roce se připojil opět i náš kostel sv. Víta k Noci kostelů, která se konala v pátek 9. 6. 2017.

Noc kostelů je jednou ročně pořádaná celostátní akce, která má umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblížení a setkání se s křesťanstvím. Je pozváním pro každého, aby bez ostychu a bez zábran vstoupil do křesťanských chrámů a mohl obdivovat jejich duchovní a umělecké bohatství.

Nádherný večer zahájil v 19 hod. svým vystoupením instrumentálně-vokální soubor SOLIDEO z Děčína, který přijel na pozvání Kulturní komise městyse Častolovice.

SOLIDEO má v repertoáru hudbu gotickou, barokní i renesanční z období 12. – 18. stol. Členové skupiny používají dobové hudební nástroje k provedení svých skladeb. Tyto instrumenty znovu ožívají v dílnách hudebních nástrojařů, kteří je pro SOLIDEO vyrábějí díky vstřícnosti hudebních oddělení muzeí a historické literatuře. Posluchači se tak dostává hodnověrný sluchový i zrakový obraz prováděných skladeb.

Koncerty se stávají zajímavé právě stálým střídáním hudebních nástrojů, např. zobcové flétny – barokní, lidové, kostěné (z krocaní či pštrosí kosti), zvláštní (flétna jednoručka, dvojačky), gemshorny (nástroje ze zvířecích rohů – kravské, kozlí, kamzičí, beraní, antilopí), vzdušnicové nástroje (dvouplátkové), dudy, jednoplátkové nástroje, strunné a bicí nástroje. Soubor vystupuje v dobových kutnách, které ještě podtrhují snahu umělců co nejvěrněji zprostředkovat hudbu historicky vzdálenou, ovšem posluchačovu uchu i srdci docela blízkou a srozumitelnou.

Jejich hodinový koncert v kostele prosluněném zapadajícím sluncem se jistě líbil všem zúčastněným, pro něž dále následovala komentovaná prohlídka prostor kostela běžně přístupných veřejnosti vedená Jaroslavem Lounkem. Následoval krátký varhanní doprovod varhanice Jarmily Jarkovské a prohlídka míst jindy běžně nepřístupných, jako je sakristie, varhanní kůr i s výkladem a prohlídkou varhan. Dále bylo možno vystoupat do věže ke zvonu a vyhlédnout okenicemi na večerní Častolovice s vycházejícím měsícem v úplňku nad naším zámkem.

Ti, které neodradily ani závěrečné strmé schody do kostelní věže se po zdolání žebříku dostali až k původnímu historickému hodinovému stroji (nyní již nefunkčnímu). Našli se i odvážlivci, kteří po zdolání dalších dvou žebříků vylezli až k poklopu na vrcholu věže, kde jsou umístěny dva hodinové zvony a mohli se i odtud pokochat překrásným výhledem do okolí.

Velmi zdařilá akce byla zakončena ve 22 hod.

Děkujeme našemu duchovnímu správci P. Mgr. Arnoštovi Jílkovi za umožnění využití prostor kostela a Kulturní komisi městyse Častolovice za zajištění vynikající skupiny SOLIDEO.

Doufáme, že se i tato akce stane tradicí v našem městysi, a že se budeme moci takto sejít i v příštích letech.

Jiří Janák, římskokatolická farnost
Jana Bělková, kulturní komise


1. svaté přijímání - slavnost Seslání Ducha svatého - 4. 6. 2017Tříkrálová sbírka 2017

Sobotní ráno 7. ledna začalo trochu rozpačitě. Při pohledu na venokní teploměr nám spadla čelist a pochybovali jsme o funkčním teploměru. Ale bylo to tak: mínus 23°C. Co s tím? A záhy telefon: „To chcete chodit s dětmi v takovém mrazu?“. Bylo zřejmé, že vznikla patová situace. Všechno připravené, děti zamluvené a natěšené a zima na nás tak krutá. Naštěstí jsme měli telefonní kontakt na rodiče dětí a všichni zareagovali pružně. Odložili jsme pořádání sbírky na odpolední čas téhož dne. Tedy až na jednu skupinku, jejíž borci se žádného mrazu nelekli a vyrazili hned dopoledne. Zbylé 3 skupinky se tedy vypravily na cestu po častolovicích až odpoledne. Na faře jsme děti oblékli – vystrojili z nich „krále z východu“, vybavili je obvyklými „dary“ – kalendáříky, cukříky a zapečetěnými kasičkami na dary a vystrkali to živé stádečko na mráz. To byl mráz již „pouhých“ mínus 12°C. Rozešli jsme se po již tradičních trasách. Děti sklízeli obdiv za vytrvalost při účasti na sbírce. Všude jsme zpívali tradiční Tříkrálovou koledu a předávali svoje poselství –požehnání pro dům s nápisem K+M+B+2017 a také poselství charity = lásky pomáhající lidem. Lidé, kteří tomuto poselství rozumí, nám štědře přispěli do sbírky. Po více než 3 hodinovém putování jsme se lehce unavení opět shromáždili na faře. Všichni jsme byli zvědaví, zda se nám podařilo vykoledovat více peněz, než v loňském roce. Na tuto skutečnos se muselo počkat, až se pokladničky rozpečetí na ÚM. Letos jsme schromáždili Vaše dary ve výši 21 497 Kč. Jde o rekordní výtěžek! Tyto peníze jsme odeslali poštou na bankovní účet Charity Rychnov nad Kněžnou.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017 bude použit podle schváleného záměru na podporu činnosti Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro lidi s mentálním postižením, kombinovaným postižením a seniory, rodinám s více dětmi ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem, rodinám v nouzi, na pomoc do Indie – rozvoj projektů souvisejících s „Adopcí na dálku“, na podporu projektů misie v Hondurasu a na pomoc při mimořádných situacích.

Děkujeme všem štědrým dárcům za zapojení do charitního díla a přejeme mnoho dobrých skutků v r.2017!

Vaši K + B + M + 2017
Tříkrálová sbírka 2016

Letos se v našem městysi uskutečnil již šestnáctý ročník dobročinné
Tříkrálové sbírky,


kterou každoročně pořádá Charita ČR.

V sobotu 9. ledna 2016 se na častolovické faře sešel velký dav dětí a rodičů. Sestavili jsme totiž poprvé v historii sbírky 4 skupinky koledníků. Maminky strojily koledníky, prováděly líčení tváře Baltazarů načerno. Rozdělili jsme si královské dary – tříkrálové cukříky a kalendáříky. K tomu také zapečetěné kasičky a svěcenou křídu. Vedoucí každé skupinky koledníků obdržel pověření – průkazku vedoucího od Farní charity Rychnov n. K. Dále jsme si dohodli trasy obchůzky pro každou skupinku tak, abychom si nepřekáželi, šetřili nohy a pokryli co nejširší okruh městyse. Pan farář P. Mgr. Arnošt Jílek nás vyprovodil svým požehnáním v 9 hodin ráno do ulic. Všichni pěli zvesela “My tři králové jdeme k Vám, štěstí zdraví vinšujem Vám.” Lidé, kteří nám otevřeli, nejenže projevili svým příspěvkem solidaritu s potřebnými, ale mnohdy přidali návdavek pro děti ve formě sladkostí nebo ovoce. Kolem poledne jsme se všichni opět sešli na faře, příjemně unaveni a s pocitem dobře vykonaného díla.

Po rozpečetění kasiček na ÚM jsme napočítali 20.777,- Kč

Rozdělení získaných prostředků sbírky proběhne podle plánu následovně:

- 65 % použije Farní charita v Rychnově nad Kněžnou na – pomoc konkrétním rodinám a lidem v nouzi, rodinám s postiženým dítětem, vybavení chráněného bydlení pro lidi s lehkým mentálním postižením v Neratově,
- 15 % použije oblastní charita v Hradci Králové,
- 10 % se použije na zahraniční rozvojové projekty (např. v Indii – vzdělávání dětí a nezaměstnané mládeže, provoz školního autobusu, výstavba školy v Mansapuru),
- 5 % se použije na projekty Charity Česká republika,
- 5 % se použije na režie sbírky.

Děkujeme všem štědrým dárcům za zapojení do charitního díla a přejeme mnoho dobrých skutků v r. 2016!

Vaši K + B + M + 2016

NOC KOSTELŮ 2015

29. května 2015
Program: Historie kostela dle farní kroniky
-přednáška o farní kronice -varhanní hudba -čtení

Tříkrálová sbírka 2015V rámci Tříkrálové sbírky Charity Česká republika, která v našem městysi proběhla v sobotu 10. ledna 2015, bylo celkem vybráno 19 925,- Kč.

Výtěžek sbírky, kterou na Rychnovsku organizuje Farní charita Rychnov nad Kněžnou, bude použit podle schváleného záměru na podporu činnosti Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro lidi s mentálním postižením, kombinovaným postižením a seniory, rodinám s více dětmi ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem, rodinám v nouzi.

Všem, kteří do sbírky přispěli děkují Tříkráloví koledníci.Farní grilování


6. září 2014

Tříkrálová sbírka Charity České republiky

Letos se uskutečnil již 14. ročník Tříkrálové sbírky, pořádané Farní charitou Rychnov nad Kněžnou. V našem městysi proběhla sbírka v sobotu 4. ledna. Po rozpečetění kasiček na OÚ jsme napočítali 16.288,- Kč

Tuto rekordní sumu získaly tři skupinky tříkrálových koledníků, které se plánovitě rozptýlily po městysi v tradičních oblecích. Všichni zdatně zpívali kolední píseň ”My tři králové jdeme k Vám”, a za příspěvek do kasičky označili veřeje domu nápisem svěcenou křídou K+M+B+2014 a přidali kaledářík 2014 a cukřík. Občané byli štědří i k samotným koledníkům a vždy pro ně přidali nějakou sladkou pochoutku.
Peníze byly odeslány na bankovní účet Farní charity Rychnov nad Kněžnou. Výtěžek sbírky bude tradičně věnován na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným na rychnovsku, především pro Stacionář sv. Františka v Rychnově. Část výnosu sbírky je určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Děkujeme všem štědrým dárcům za zapojení do charitního díla a přejeme mnoho dobrých skutků v r.2014!

Vaši K + B + M + 2014

Noc kostelů: 24.5. 2013

Noc kostelů je pozváním pro každého, aby bez ostychu a bez zábran vstoupil do křesťanských chrámů a mohl obdivovat jejich duchovní a umělecké bohatství. Nejde jen o setkání s krásou architektury či výtvarného umění a hudby, ale současně také s tím, co bylo inspirací pro jejich stavitele a co už po dva tisíce let do kostelů přivádí věřící.
Aktualizováno
8. října 2017